QUY TRÌNH ĐẶT in nhanh 2H

HƯỚNG DẪN ĐẶT IN ONLINE

Bước 1

Truy cập trang đặt in tại https://in.isinhvien.vn


 

Bước 2

Tải lên tài liệu hoặc nhập đường dẫn đến tài liệu cần in


 

Bước 3

Nhập hướng dẫn in cho nhân viên bằng cách trả lời các câu hỏi gợi ý


 

Bước 4

Nhận báo giá, thanh toán và nhận hàng


 

Mẫu thiết kế